Blok Bims – Tuğla Karşılaştırması

11 Haziran 2021

BlokBims Bims Elemanı ile Tuğla Elemanının Su Tutma ve Bünye Suyunu Atma Olgusunun Karşılaştırılması

Bina ısı yalıtımında, duvar elemanı olarak kullanılan kagir birimlerin bünyelerinde su tutma olgusu önemli bir faktördür. Genellikle teknik açıdan bünyelerinde az su tutan veya bünyesine dış ortamdan aldığı su veya nemi kısa sürede tekrar dışarı atabilen kagir birimler, ısı yalıtımı açısından son derece önemli olan malzemeler olarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla, iki farklı kagir birim elemanı ( Blokbims ve Tuğla ) kullanım yerinde açık yüzeye maruz kalma koşullarında bünyelerine dış ortamda yer alabilecek su ve nemi bünyelerine alma ve bu suyu tekrar bünyelerinden atma karakteristikleri bir dizi analiz ile irdelenmiştir. Bu analizlerde ;

Çizelge 1. Yapı elemanlarının zamana bağımlı su emme karakteristikleri.

 

    Blokbims Tuğla
Süre Su Emme Su Emme
( saat ) ( dakika ) ( % ) ( % )
0,1 5 1,21 1,11
0,3 15 1,77 1,57
0,5 30 2,23 1,98
1,0 60 3,03 2,33
2,0 120 4,16 2,98
6,0 360 5,53 3,89
12,0 720 6,92 4,86
18,0 1080 9,67 6,97
24,0 1440 13,54 9,39
30,0 1800 16,72 12,56
36,0 2160 17,83 14,66
42,0 2520 18,71 15,87
48,0 2880 19,74 17,21
60,0 3600 22,36 18,24
72,0 4320 23,22 18,45
84,0 5040 23,74 18,97
96,0 5760 23,84 19,26

Çizelge 2. Yapı elemanlarının zamana bağımlı su atma karakteristikleri.

 

    Blokbims Tuğla
Süre Su Atma Su Atma
( saat ) ( dakika ) ( % ) ( % )
0,1 5 1,93 0,38
0,3 15 2,67 0,52
0,5 30 3,89 0,73
1,0 60 4,56 0,91
2,0 120 5,74 1,05
6,0 360 6,82 1,22
12,0 720 7,91 1,45
18,0 1080 8,77 1,78
24,0 1440 9,14 1,96
30,0 1800 12,48 2,06
36,0 2160 13,51 2,35
42,0 2520 14,88 2,58
48,0 2880 15,43 2,98
60,0 3600 15,94 3,44
72,0 4320 16,27 3,85
84,0 5040 16,92 4,27
96,0 5760 17,14 5,01

Çizelge 1’den görüldüğü gibi, Blokbims elemanı yaklaşık 96 saat gibi bir sürede suya doygun hale gelerek maksimum % 23,84 oranında su emdiği gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, aynı zaman diliminde tuğla malzemenin % 19,26′ lık bir su emme yüzdesine ulaştığı görülmüştür. Ancak, bünyesine su emen bu malzemelerin, herhangi bir kurutma yapılmaksızın doğal ortamda kendiliğinden kurumaya bırakıldıklarında ise, Blokbims elemanının kısa sürelerde hızlı bir kuruma olgusu sergilediği ( bünyesinden suyunu attığı ) belirlenmiştir. Tuğla elemanında ise, bünyeye emilen suyu çok uzun süre bünyesinde muhafaza ettiği ve kuruma olgusunun çok uzun bir zaman diliminde gerçekleşebildiği gözlenmiştir. Çizelge 2′ den görüldüğü gibi, Blokbims elemanı yaklaşık 96 saat gibi bir sürede % 17,14′ lük bünye suyunu attığı görülürken, aynı zaman diliminde tuğla malzemenin % 5,01′ lık bir su atma yüzdesine ulaşabildiği görülmüştür.

Bu olgu, bu tip malzemelerin inşaatlarda duvar yapı elemanı olarak kullanıldıklarında, dış yüzeyleri sıvanmadığı düşünüldüğünde ve dış ve/veya alt yüzeyleri sürekli suya maruz kalmaları durumunda, suya maruz kalma süresine bağımlı olarak doygun hale gelebileceklerini ancak, su ortamda bulunmadığı durumlarda da çizelgelerde belirtilen oranlarda bünye sularını atacaklarını temsil etmektedir. Bilindiği gibi, ısı yalıtımı açısından malzemelerin bünyelerinde uzun zaman dilimlerinde su tutmaları arzu edilmeyen bir durumdur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, tuğla malzemelerin bünyede su tutma değerleri irdelendiğinde bina ısı yalıtımını olumsuz etkileyeceği kaçınılmazdır.

Contact Info

Call Us:

+01 800 555 2233

Mail Us:

youremail@info.com

Visit Us Office:

24, Lane street New York, USA